Du sökte:

kulturella aspekter

Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift
https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/forskning/...
Kulturella Perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut av Föreningen Kulturella Perspektiv. Tidskriften utkommer med fyra digitala nummer per år. Observera att tidskriften Kulturella Perspektiv sedan 20 augusti 2021 har en ny hemsida: publicera.kb.se/kp
Kulturella aspekter på konsultationen - Janusinfo.se
https://janusinfo.se/nyheter/tidningenevidens/nr32016...
2016-06-20 · Kulturella aspekter på konsultationen. Publicerat 2016-06-20. Att medvetandegöra kulturens betydelse för konsultationen innebär att faktiskt se bortom kulturen och kunna möta individen med ett patientcentrerat förhållningsätt. Joakim Lindqvist.
Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende - Symtom eller ...
https://www.researchgate.net › ... › Pain Behavior
Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende - Symtom eller kommunikation? ... Smärtbeteende kan ses som ett språk i ett visst socialt och kulturellt ...
Kultur – Wikipedia
sv.wikipedia.org › wiki › Kultur
Kultur är ett antal, av människor skapade, subjektiva och objektiva element vilka har ökat sannolikheten för överlevnad och resulterat i tillfredsställelse för medlemmarna i en ekologisk nisch och har därför blivit delade mellan dem som kunnat kommunicera med varandra eftersom de talat samma språk och levt på samma plats samtidigt.
Kulturella aspekter av krisomhändertagande - Transkulturellt ...
https://www.transkulturelltcentrum.se › siteassets
Kulturella variationer i symtom. • Kulturella aspekter av diagnostik. • Kultur och behandling ... Flesta möter många kulturer i sin vardag, använder dem.
(PDF) Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende - Symtom ...
www.researchgate.net › publication › 260032676
och kulturella aspekter . Allmänt. Akut smärta ger psyk olo-giska och fysiologiska reaktioner som. speglas i beteendet samtidigt som bete-Kulturella aspekter på smärta:
Kulturella aspekter vid psykisk sjukdom - Läkartidningen
https://lakartidningen.se/.../2020/01/kulturella-aspekter-vid-psykisk-sjukdom
2020-01-15 · Transkulturell psykiatri handlar om betydelsen av kulturella aspekter vid psykisk sjukdom men också om effekter av globalisering och flyktingmigration. Ämnet inkluderar ett självreflekterande förhållningssätt till hur kultur och sociala villkor påverkar patientmöten, men också den historiska utvecklingen av psykiatrin [1]. Temanumret belyser ämnet ...
Sociala och kulturella perspektiv på kropp och hälsa - Umeå ...
https://www.umu.se › reportage › sociala-och-kulturella...
Mot bakgrund av denna utveckling undersöker Carita Bengs i sin forskning frågor kring kropp, genus och hälsa utifrån ett socialt och kulturellt ...
Amigos, Vale y Tapas : En analys av de kulturella aspekter ...
core.ac.uk › display › 55562301
Analysen fördjupar sig i två aspekter: den kulturella informationen och de interkulturella aspekterna som textböckerna presenterar. För att analysera den kulturella informationen har fakta delats i fakta rörande Spanien och Latinamerika. Kulturkontrastiviteten har spelat en huvudroll i analysen av de interkulturella aspekterna.
Kunskap om kulturella aspekter av hälsa är ... - Läkartidningen
https://lakartidningen.se › kommentar › 2015/08 › kuns...
För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av hälsa beaktas. En växande mångkulturell befolkning är en ...
Hani Hattar: Kulturella aspekter på smärta on Vimeo
vimeo.com › 26104031
This is "Hani Hattar: Kulturella aspekter på smärta" by Rufus & Joshua on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
Språkproblem och kulturella aspekter inom den perioperativa ...
www.diva-portal.org › smash › record
Syfte: Att undersöka operationssjuksköterskors upplevelser av språkproblem och kulturella aspekter i den perioperativa vården. Metod : Kvalitativ metod med induktiv ansats tillämpades och data samlades in via enskilda intervjuer med 10 operationssjuksköterskor, 8 kvinnor och 2 män, vid tre sjukhus i Mellansverige.
Kulturella aspekter i bemötande
http://www.finsamjonkopingslan.se › download
Kulturella aspekter i bemötande. Religion. Språket. Tillhörighet. Tradition. Seder. Kulturella aspekter i bemötande. Kulturella aspekter i bemötande.
Kunskap om kulturella aspekter av hälsa är nyckel till jämlik vård
https://svemedplus.kib.ki.se › Default
Kunskap om kulturella aspekter av hälsa är nyckel till jämlik vård. Engelsk titel: Knowledge of the cultural aspects of health is key to equitable care Läs ...
Sociala och kulturella aspekter - U-FOLD
https://www.ufold.uu.se › ... › Samverkansområden
Sociala och kulturella aspekter. Forskargruppen Välfärd och livslopp vid Uppsala universitets sociologiska institution bedriver forskning med fokus på bland ...
Kultur - Wikipedia
https://sv.wikipedia.org › wiki › Kultur
Den höga kulturella förmågan har betraktats som en definierande egenskap hos ... En annan aspekt är att i M-kulturer är skillnaderna i könsroller större och ...
Religiösa grupper: sociala & kulturella aspekter - böcker ...
www.adlibris.com › se › avdelning
av Christopher Hitchens. häftad, 2009, Engelska, ISBN 9780446697965. Whether you're a lifelong believer, a devout atheist, or someone who remains uncertain about the role of religion in our lives, this insightful manifesto will engage you with its …. häftad. 181 kr.
Kulturella aspekter i omvårdnadsarbetet | LUP Student Papers
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/2525355
Kulturella aspekter i omvårdnadsarbetet. Mark. Cierpisz, Zofia ( 1999 ) Department of Health Sciences. Abstract. Bakgrunden till denna studie är de befolknings förändringar som kan observera i Sverige och som orsakats av stora folkomflyttningar. Alltfler multikulturella samhällen kan leda till kulturkonfrontation.