Du sökte:

kulturer i världen

Världen på Kulturen
https://www.kulturen.com › varlden-pa-kulturen
Här finns Kinas keramik från äldsta tider fram till 1700-talets importerade ”vita guld”. Islamisk kultur och konst lyfts fram genom fajanser från Persien och ...
doctrinamorum.se - Kultur i olika sammanhang
www.doctrinamorum.se
När man pratar om kultur i vardagen så delar man ofta in olika individer, folkgrupper, länder och världsdelar i olika kulturer och det är t.ex vanligt att man pratar om den västerländska kulturen som en opposition till en del andra kulturer så som den som finns i …
Folksagor i världen | Sagor om olika länder och kulturer ...
https://urplay.se/serie/204661-folksagor-i-varlden
Folksagor i världen. Animerade kortfilmer baserade på ovanliga folksagor från hela världen. Filmerna riktar sig till F-3 och är ursprungligen producerade för BBC Learning. Sagorna ger kännedom om olika länder, kulturer och berättartraditioner. Här finns en saga om nattens ursprung från Brasilien, en indisk historia om en kung som ...
Olika sorters kulturer | Latting
http://latting.se › olika-sorters-kulturer
Kultur är i regel det som håller en folkgrupp tillsammans. ... Det finns tusentals olika kulturer runt om i världen och de skiljer sig väldigt mycket åt.
Möten mellan olika kulturer - DiVA portal
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:20312/FULLTEXT01.pdf
möten mellan olika kulturer. För att kunna beskriva olika möten har vi valt att ta upp möten som en person med ursprung från ett annat land kan hamna i Sverige. De problem som åsyftas kan exempelvis vara kulturkrockar där individen slits mellan två skilda kulturer. Andra problem som kan yttras är hur en homosexuell
Kultur – Wikipedia
sv.wikipedia.org › wiki › Kultur
Vanliga kulturområden och kulturellt indelande begrepp är västerländsk kultur, den anglo-saxiska världen, arabvärlden eller den muslimska världen, den östasiatiska världen och den latinamerikanska världen. Sådana kulturella indelningar har delvis oklara gränser i områden som gränsar till olika kulturer.
Olika sorters kulturer | Latting
latting.se/olika-sorters-kulturer
Det finns tusentals olika kulturer runt om i världen och de skiljer sig väldigt mycket åt. Då det i dagsläget även finns kvar människor som lever helt i det vilda, innebär det att det blir en väldigt stor klyfta mellan de olika kulturerna och ibland kan …
Yoair Blog - Världens antropologibloggpublikation.
yoair.com › sv › blog
Sep 22, 2021 · Även om fysisk attraktivitet och vad som anses vara idealisk skönhet skiljer sig åt mellan olika kulturer, påverkas många samhällen över hela världen mer av västerländska skönhetsuppfattningar. Kvinnor är ljusare än män i många olika människor (Frost och van den Berghe & Frost i Garza et al., 2016).
C uppsats Kuturell globalisering internet version
www.diva-portal.org › smash › get
människor och hur världen formas och förändras tillsammans med kulturen. Vart utvecklingen leder kommer därför att ha stor betydelse bland annat för hur människor från olika kulturer kommer att kunna leva tillsammans i framtiden. Världens kulturer påverkar varandra idag på ett otal sätt.
Kultur - Wikipedia
https://sv.wikipedia.org › wiki › Kultur
Organisationsforskarna Ronen och Shenkar gör en syntes av åtta empiriska studier och delar därefter in världens ...
Udda, vackra och häftiga traditioner från hela världen ...
https://www.flygstolen.se/blogg/traditioner-fran-hela-varlden
2018-03-22 · Udda, vackra och häftiga traditioner från hela världen. sofiafogstam / 22 mars 2018 / Listor. Glöm dans runt midsommarstången eller att leta efter påskharens ägg i trädgården. Världen är full av udda men häftiga traditioner och festivaler som är långt ifrån vad vi svenskar någonsin skulle kunna föreställa oss.
Vad är kultur? - Mojadansbana.nu
https://mojadansbana.nu › vad-ar-kultur
Att förklara begreppet kultur på ett smidigt och enkelt sätt är inte det ... är till exempel något som de flesta i hela världen känner till, ...
Kulturella skillnader, på gott och ont - Svenskar i Världen
https://www.sviv.se › medfoljare-etnologisk-studie › ku...
Självklart kan det vara svårt att försöka behålla egna kulturella vanor utan att krocka med det aktuella landets kultur. De flesta människor lever efter ...
4. Identitet, religion och kultur - Kardía religionskunskap
kardiareligion.weebly.com › 4-identitet-religion-och
Kulturer påverkar religiösa system och religiösa system påverkar även kulturer. När nya idéer i ett samhälle uppstår i snabb takt finns det flera sätt att reagera på. Medvetenheten eller förförståelse om att det finns många sätt att tolka kan göra att och kultur vi kan granska det vi hör, ser och läser mer kritiskt.
Kultur, vad innebär det?
http://www.kulturlaboratoriet.se
Om begreppet kultur, hur man ser på det och delar in det i olika grupperingar.
Möten mellan olika kulturer - DIVA
https://www.diva-portal.org › get › FULLTEXT01
Informationssamhället har reducerat avståndet i världen vilket gjort att folkgrupperna nu via dessa tekniker kan förmedla och bevara sin kultur med varandra ...
Älskade Beijing: Eurocentrism
alskadebeijing.blogspot.com › 2006 › 05
May 21, 2006 · Europa agerar, världen reagerar. Europa har handlingskraft, resten av världen är passiv. Europa gör historia, världen i övrigt har inte ägt något förrän den kommit i kontakt med Europa. Europa är centrum, världens dess periferi. Bara europeer har förmåga att inleda en moderniserande förändring, världen i övrigt kan det inte.
Världens kulturer - Pinterest
https://www.pinterest.se › madeleneohlande › världens-...
2018-nov-10 - Utforska Madelene Ohlanders anslagstavla "Världens kulturer" på Pinterest. Visa fler idéer om kultur, världen, indiska kvinnor.
Världen på Kulturen
https://48tos13x7lvo1f0jlt4999u8-wpengine.netdna-ssl.com › ...
Kulturmötena har alltid funnits och inga kulturer står utan inflytande. Vår förhoppning är att med hjälp av Kulturens keramiksamling och utställningen Världen ...
Kulturella skillnader, på gott och ont - Svenskar i Världen
https://www.sviv.se/medfoljare-etnologisk-studie/kulturella-skillnader...
Kulturella skillnader, på gott och ont. Självklart kan det vara svårt att försöka behålla egna kulturella vanor utan att krocka med det aktuella landets kultur. De flesta människor lever efter normer och värderingar tagna, inspirerade eller omstrukturerade från olika kulturer. Det är viktigt att ta hänsyn till ...
Kultur – Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur
Den samhällsvetenskapliga betydelsen av kultur inkluderar men sträcker sig långt utanför det humanistiska begreppet. Som bredast avser den allt mänskligt beteende som inte är miljömässigt eller genetiskt grundat. Till skillnad från en människas natur är hennes kultur inte medfödd, men den interagerar med både gener och miljö. Ett samhälles kultur tjänar som förmedlare och upprättare av samhällets moraloch värderingar till individen. Kulturen reglerar hur människorna s…
Antropologi: Dödsritualerna över olika kulturer i världen ...
yoair.com › sv › blog
Aug 22, 2021 · Indianerstammar och kulturer anser inte att döden är slutet på allt i någons liv. De döda tros ha ”gått vidare” istället för ”gått bort”. Detta innebär att döden är en fortsättning på någons resa istället för en slutpunkt på resan.
Jultraditioner i olika länder – Vetamix – svenska.yle.fi
https://svenska.yle.fi/a/7-1015358
2015-12-18 · Jul firas på många håll i världen och trots att festen i grunden är den samma, ser traditionerna lite olika ut i olika länder.
Skönhetsideal runt om i världen - Naturligtvis.nu
https://naturligtvis.nu/skonhetsideal-runt-om-varlden
2018-02-07 · Mode och skönhet står allt som oftast i centrum, och många strävar efter att uppfylla de ideal som förespråkas av både modemagasin och företag. Vad många glömmer bort är däremot att skönhetsideal ser olika ut runt om i världen. De ideal vi har i Europa skiljer sig stort från idealen i exempelvis Afrika eller Asien, …
Kultur – ett brett begrepp – Kulturdirekt.se
https://kulturdirekt.se › kultur-ett-brett-begrepp
Från latinets cultura, härstammar det nutida ordet kultur. ... i och med att världen blir mer öppen och tillgänglig för alla genom internet, ...