Du sökte:

olika kulturer i världen

Vad är kultur? - Mojadansbana.nu
https://mojadansbana.nu › vad-ar-kultur
Det finns flera olika kulturområden, populärkulturen är till exempel något som de flesta i hela världen känner till, i den ingår bland annat ...
Kulturella skillnader, på gott och ont - Svenskar i Världen
https://www.sviv.se/medfoljare-etnologisk-studie/kulturella-skillnader...
Kulturella skillnader, på gott och ont. Självklart kan det vara svårt att försöka behålla egna kulturella vanor utan att krocka med det aktuella landets kultur. De flesta människor lever efter normer och värderingar tagna, inspirerade eller omstrukturerade från olika kulturer. Det är viktigt att ta hänsyn till ...
Världen på Kulturen | Kulturen
www.kulturen.com › utstallningar › varlden-pa-kulturen
I en stor utställning som sträcker sig över tre våningar i Herrehuset får du möta Kulturens stora samling av keramik från olika delar av världen, tillsammans med många andra föremål som ska förstärka upplevelsen och kunskapen om andra kulturer – masker, bronskärl, textilier och vapen.
Skönhetsideal runt om i världen - Naturligtvis.nu
https://naturligtvis.nu/skonhetsideal-runt-om-varlden
2018-02-07 · Mode och skönhet står allt som oftast i centrum, och många strävar efter att uppfylla de ideal som förespråkas av både modemagasin och företag. Vad många glömmer bort är däremot att skönhetsideal ser olika ut runt om i världen. De ideal vi har i Europa skiljer sig stort från idealen i exempelvis Afrika eller Asien, …
Vad är egentligen kultur? - Kulturarvsportalen
https://kulturarvsportalen.se › Svensk kultur
Kultur har i alla fall en sak gemensamt över hela världen; kultur är något som är sammankopplat med olika seder och traditioner.
Olika kulturer och traditioner | begravningar.se
https://www.begravningar.se/olika-kulturer
Olika kulturer. På en här sidan hittar du broschyrer och Livsarkivet på olika språk. I alla tider och i alla kulturer är traditionerna och ceremonierna vid dödsfall och begravning lika starka som livet självt. Dagens mångkulturella samhälle kräver kunskap och förståelse för olika traditioner och ceremonier vid dödsfall och begravning.
Världens urfolk - Sametinget
https://www.sametinget.se/150763
2020-07-29 · Etniska grupper som är de ursprungliga eller först kända invånarna i ett visst geografiskt område, kallas ofta urfolk eller ursprungsfolk (indigenous people) till skillnad från grupper som bosatt sig i eller koloniserat området under modern historisk tid.Därtill ska urfolken ha behållit traditioner och kulturella särdrag som associeras med landområdet, naturen och …
Möten mellan olika kulturer - DIVA
https://www.diva-portal.org › get › FULLTEXT01
Informationssamhället har reducerat avståndet i världen vilket gjort att folkgrupperna nu via dessa tekniker kan förmedla och bevara sin kultur med varandra ...
Kultur — vad är det egentligen? | Motargument
https://motargument.se/2012/11/13/kultur-vad-ar-det-egentligen
2012-11-13 · Det allra första människor brukar svara, när jag frågar om kultur, är att det är; konst, teater, sång, statyer, tavlor och historia. Ja, det är alla de sakerna. Att svara enkelt på den frågan är väldigt svårt eftersom kultur är så mycket. Det närmaste en förklaring jag kan komma är ”ett gemensamt sätt att uppfatta världen”.…
Olika sorters kulturer | Latting
latting.se/olika-sorters-kulturer
Olika sorters kulturer. Kultur är i regel det som håller en folkgrupp tillsammans. Människogrupper och folkgrupper som har levt tillsammans under en längre tid har ofta skapat en egen typ av kultur tillsammans. Det innebär bland annat sättet man talar på med varandra i sida av det språk man har inom kulturen.
Kulturella skillnader, på gott och ont - Svenskar i Världen
https://www.sviv.se › medfoljare-etnologisk-studie › ku...
De flesta människor lever efter normer och värderingar tagna, inspirerade eller omstrukturerade från olika kulturer. Det är viktigt att ta hänsyn till ...
Kultur, vad innebär det?
http://www.kulturlaboratoriet.se
Om begreppet kultur, hur man ser på det och delar in det i olika grupperingar.
Vad är kultur? - Kulturhusfestivalen.se
https://kulturhusfestivalen.se › vad-ar-kultur
I det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet brukar man räkna in religioner, traditioner och levnadsmönster för olika individer. Hit räknas också ...
Kultur i olika sammanhang
www.doctrinamorum.se
Kultur . Att bestämma vad som är kultur och sätta en definition på detta är något som är mycket svårt och det är idag ett komplicerat socialt fenomen som har över 160 olika definitioner som är gjorda utav forskare runt om i hela världen.
Möten mellan olika kulturer - DiVA portal
www.diva-portal.org › smash › get
möten mellan olika kulturer. För att kunna beskriva olika möten har vi valt att ta upp möten som en person med ursprung från ett annat land kan hamna i Sverige. De problem som åsyftas kan exempelvis vara kulturkrockar där individen slits mellan två skilda kulturer. Andra problem som kan yttras är hur en homosexuell
Kultur i olika sammanhang
http://www.doctrinamorum.se
Den kulturella integreringen innehåller många olika element som är en stor del utav all nationell kultur. Bland dessa så finns det sociala institutioner ...
Kultur – Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur
Den samhällsvetenskapliga betydelsen av kultur inkluderar men sträcker sig långt utanför det humanistiska begreppet. Som bredast avser den allt mänskligt beteende som inte är miljömässigt eller genetiskt grundat. Till skillnad från en människas natur är hennes kultur inte medfödd, men den interagerar med både gener och miljö. Ett samhälles kultur tjänar som förmedlare och upprättare av samhällets moraloch värderingar till individen. Kulturen reglerar hur människorna s…
Världen på Kulturen
https://www.kulturen.com › varlden-pa-kulturen
I en stor utställning som sträcker sig över tre våningar i Herrehuset får du möta Kulturens stora samling av keramik från olika delar av världen, ...
Kulturella skillnader, på gott och ont - Svenskar i Världen
www.sviv.se › medfoljare-etnologisk-studie
Självklart kan det vara svårt att försöka behålla egna kulturella vanor utan att krocka med det aktuella landets kultur. De flesta människor lever efter normer och värderingar tagna, inspirerade eller omstrukturerade från olika kulturer. Det är viktigt att ta hänsyn till bosättningslandets seder och oskrivna regler men det innebär inte att man helt och hållet […]
Olika sorters kulturer | Latting
http://latting.se › olika-sorters-kulturer
Kultur är i regel det som håller en folkgrupp tillsammans. ... Det finns tusentals olika kulturer runt om i världen och de skiljer sig väldigt mycket åt.
Kultur i olika sammanhang
www.doctrinamorum.se
När man pratar om kultur i vardagen så delar man ofta in olika individer, folkgrupper, länder och världsdelar i olika kulturer och det är t.ex vanligt att man pratar om den västerländska kulturen som en opposition till en del andra kulturer så som den som finns i arabvärlden och muslimska världen.
Olika sorters kulturer | Latting
latting.se › olika-sorters-kulturer
Det finns tusentals olika kulturer runt om i världen och de skiljer sig väldigt mycket åt. Då det i dagsläget även finns kvar människor som lever helt i det vilda, innebär det att det blir en väldigt stor klyfta mellan de olika kulturerna och ibland kan man få väldigt svårt att förstå varandra som människor.
Folksagor i världen | Sagor om olika länder och kulturer ...
https://urplay.se/serie/204661-folksagor-i-varlden
Folksagor i världen. Animerade kortfilmer baserade på ovanliga folksagor från hela världen. Filmerna riktar sig till F-3 och är ursprungligen producerade för BBC Learning. Sagorna ger kännedom om olika länder, kulturer och berättartraditioner. Här finns en saga om nattens ursprung från Brasilien, en indisk historia om en kung som ...
Kulturmöten här och nu
www.kulturlank.nu › kulturmoten
Överallt i världen går barn i skolan. Det finns många likheter men också stora skillnader mellan olika skolor och skolsystem. Det kan röra sig om allt från föräldranärvaro, läxläsning, att passa tider, läroplanen, klädsel till skolresor, simning och gymnastik.